Een gezonde voedingsbodem waar mens en natuur samenwerken en groeien. Dit is de toekomst die we bij voedselbos Wildernest samen planten.

Een voedselbos is een natuurlijk ecosysteem vol met eetbare planten, struiken en bomen. In de rijke bosbodem groeien kruinbomen, lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, klimmers en knollen. De vruchten, zaden, stengels, bladeren, knollen en noten zijn oogst voor mensen en dieren.

Het begint met een ontwerp waarin we samenwerken met de natuur. Een basis waarmee de bodem kan herstellen en een gezond ecosysteem kan groeien. Het vraagt om natuurlijke processen te observeren en ervan te leren. Ook wordt zorgvuldig gekozen voor planten die oogst geven of die een belangrijke bijdrage leveren aan het ecosysteem, zoals bodemherstel, co2 opslag, bestuiving, luchtkwaliteit en biodiversiteit

Een voedselbos is een bos zoals de bossen er ooit uit zagen. Zoemend van leven en vol met eetbare soorten. Waar mensen en dieren naast elkaar leven en de vruchten van plukken. Een gezond ecosysteem waarin alles samenwerkt. 

De mens is gaandeweg gewend geraakt om in te grijpen in de natuur. In een voedselbos doen we een stap terug. We zetten onszelf niet boven de natuur maar erkennen dat we onderdeel zijn van het ecosysteem. We geven ruimte aan de verschillende fases waarin de natuur zichzelf herstelt en ontwikkelt.

In het ontwerp wordt rekening gehouden met wat het land hiervoor nodig heeft. Organisch materiaal (bladeren, wortels etc) in de verschillende lagen is hierin belangrijk. Het bodemleven (schimmels, bacteriën, wormen etc.) heeft organisch materiaal nodig om actief te zijn. Al die bodemorganismen zorgen voor de vertering van het organisch materiaal waardoor het beschikbaar komt voor de planten en bomen. Dit zorgt voor een vruchtbare bodem. Daarnaast herstelt het de natuurlijke sponswerking waarmee in natte periodes water in de bodem wordt opgeslagen dat zo hard nodig is in droge periodes. En daarmee wordt de basis gelegd van een natuurlijke cyclus.

Het is een samenwerking met de natuur.
Waarin je observeert en meebeweegt.

Samen planten we de wereld van morgen.

Om deze voedselbos droom voor elkaar te krijgen kunnen we alle hulp gebruiken.
Deze maand oktober kun je meedoen met de crowdfunding actie van Treevember:
DONEER HIER of via onderstaande knop!

Wat doen we met jouw donatie:
We planten dit najaar de eerste 2000 bomen en struiken. Een inheemse windhaag die het voedselbos beschutting geeft tegen de wind. Hiermee blazen we het verdwenen heggenlandschap nieuw leven in en zorgen voor bloesem voor bestuivende insecten en voedsel, schuil- en nestplaatsen voor veel andere dieren.

 

De voordelen
van een voedselbos

🌿 Meer biodiversiteit
🌿 Gezond en lekker eten van lokale bodem.
🌿 Een plek om te ontmoeten, leren, verbinden en beleven!
🌿 Natuurinclusieve voedselproductie (dus zonder gif of kunstmest).
🌿 CO2 opslag en herstel van bodemleven.
🌿 Verbetering van water, lucht en bodemkwaliteit.
🌿 Een gezonde voedingsbodem voor mensen en dieren.
🌿 Een veerkrachtig ecosysteem

Natuurinclusieve landbouw
Met de natuur mee

Een voedselbos is een vorm van regeneratieve landbouw.  Een ecosysteem waarin gezond voedsel groeit. En al vele eeuwen ouder dan het huidige landbouwsysteem. Pak ‘m beet 100 jaar geleden kwam kunstmest. Het industrialiseerde de landbouw en veranderde de manier waarop we met het land omgingen.

Hierdoor zien we in deze tijd akkers die vol staan met één gewas, dit wordt een monocultuur genoemd. De gewassen zijn meestal eenjarig, worden met gif bespoten, de bodem wordt vaak bewerkt, en na de oogst blijft een kale bodem achter tot het volgende gewas wordt gezaaid. In ‘de groene woestijn’ van weilanden zit weinig leven. Ons huidige landbouwsysteem is bewerkelijk, arbeidsintensief en kost veel energie. In veel opzichten bewegen we tegen de natuur in.

We begrijpen de keuzes waar onze voorouders voor hebben gestaan. In een korte termijn veel monden voeden en de economie opbouwen. Met de komst van kunstmest werd daarin veel mogelijk gemaakt. Er is veel bereikt maar ook veel verloren gegaan. Langdurig en veelvuldig gebruik van kunstmest en pesticiden tast het bodemleven aan. Het beïnvloed de veerkracht en de afweer van een ecosysteem, hierdoor worden gewassen kwetsbaar voor ziektes en plagen. Waardoor bestrijding in stand wordt gehouden en we in een vicieuze cirkel terecht komen.

Dit raakt het hele ecosysteem. En hier worden we steeds meer mee geconfronteerd. Met het verdwijnen van het bodemleven en insecten, verdwijnen ook vogels en andere dieren die ze eten. Daarnaast komen de pesticiden in de hele waterkringloop en voedselketen. Zo krijgen we het uiteindelijk op ons bord.

Door samen te werken met de natuur, zorgen we voor veerkrachtige systemen. Permacultuur is een methode waarmee we onze leefomgeving op een duurzame manier ontwerpen. Het vraagt om te observeren en dit te vertalen naar duurzame mogelijkheden.
People care, Earth care, fair share.

Een gezonde basis
Voor de generaties na ons.

Een systeem waarbij we weer samenwerken met de natuur.
Dat gezond en gevarieerd voedsel geeft, van eigen bodem.

Waarbij we het leven om ons heen observeren en ervan leren. Waarbij geen bestrijdingsmiddelen of (kunst)mest nodig zijn. Omdat de natuur ruimte krijgt om zelf voor evenwicht te zorgen.
Waarbij het bodemleven niet verstoord wordt door bodembewerking, maar gevoed wordt door o.a. compostering van plantaardige materialen.
Waar aandacht is voor bloesem, nectar, schuil- en nestplaatsen.
En waar we niet één keer per jaar oogsten maar het hele jaar door.
Dit is waar een voedselbos een antwoord op geeft.

De oogst
van een voedselbos

Natuurlijk is er de oogst van alle vruchten, zaden, noten, knollen, kruiden enzovoort. Maar niet alleen voedsel is oogst. Ook biodiversiteit, een gezonde bodem, wateropslag, verbinding, rust en een gezonde leefomgeving zijn vormen van oogst.

In het ontwerp houden we rekening met veel elementen zoals het omliggende landschap, de samenstelling van de bodem, zon oriëntatie, windrichting, dieren en planten in de omgeving, bloesemboog en hydrologie. Waarmee we voor bomen, dieren en planten de omstandigheden bieden die nodig zijn om zich thuis te voelen. Daarnaast is er ook de mensgerichte kant zoals beleving, zichtlijnen, gebruiksfuncties, archeologie, beheer en de gewenste oogst. In de breedste zin van het woord. 

Wildernest is een plek om elkaar te ontmoeten en inspireren. Uitproberen en leren. De natuur beleven, met al onze zintuigen. Een plek waar we verbinden. Met onszelf en elkaar. En onze verbondenheid met de natuur herinneren. 

We zijn deel van een groep pioniers die geloven dat het anders kan. Mensen die dit verkennen, experimenteren, het onderzoeken en laten groeien. Zodat ook de generaties na ons er in de toekomst de vele vruchten van kunnen plukken.

“Wij zijn de voorouders 
van de toekomst.
Wat we nu doen heeft impact.”

Luisah Teish

Van droom
naar werkelijkheid

De zaadjes voor onze droom werden lang geleden al geplant. We hebben ze in de afgelopen jaren veel aandacht gegeven. En toen kwam in 2021 deze plek in beeld.

Een oude melkveeboerderij met 5,5 hectare land. Omringd door verschillende natuurgebieden (Natura2000) met heide, vennen, bossen en beekdalen. 
In het hart van de Brabantse Kempen, in de ‘achtertuin’ van Tilburg en Eindhoven.

Door het Groen Ontwikkelfonds werd gevraagd om een plan waarin de natuur en het landschap centraal staat. We keken elkaar aan en besloten ervoor te gaan. We werkten onze droom uit tot een plan. Onze achtergrond, nieuwsgierigheid, kennis, ervaringen en passie… Het gleed als puzzelstukjes in elkaar. Alles kwam samen.

We verdiepten onszelf in het ecosysteem, flora en fauna, geschiedenis, hydrologie en de bodem op deze plek. We beschreven wat we voor ogen hebben en maakten een ontwerp. We lieten het tot leven komen alsof we er al woonden.

In de loop van 2022 kregen we het telefoontje dat de plek ‘aan ons was gegund’. We konden de plek kopen en hier onze droom waarmaken.

In de komende jaren geven we de weilanden terug aan de natuur en zullen deze langzaam begroeien met bomen, struiken, klimmers, kruipers en kruiden. Bruisend en zoemend van leven.

We geven ruimte aan natuur en de groei van het voedselbos. 
Gezond voedsel van een lokale, gezonde voedingsbodem.
En we geven ruimte aan de innerlijke groei van mensen.
Kleinschalig, persoonlijk en met aandacht.

Leren, ontdekken en samenwerken met de natuur. 

Bossen helpen bij een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde levensomstandigheden. 
En met voedselbossen kunnen we hier nog meer vruchten van plukken.

Help mee met onze droom. 


Een grote droom die werkelijkheid wordt.
Daar komt heel veel bij kijken. En hier kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken!
Samenwerken zorgt voor mooie ontmoetingen en kruisbestuiving.
Daarmee brengen we elkaar verder.
Stuur ons een persoonlijk bericht met je vraag of laat hier je e-mailadres achter.
We nodigen je graag uit als we iets organiseren.