Voedselbos Wildernest
Een gezonde voedingsbodem.

Ons voedselbos is een voedingsbodem voor verbinding, gezondheid en biodiversiteit.
Waar mens en natuur samenwerken, herstellen 
en groeien tot een gezond en veerkrachtig ecosysteem.
Dit is waar Wildernest voor staat.

Wat is een voedselbos?
We vertellen je meer.

Een voedselbos is een natuurlijk ecosysteem dat door mensen is ontworpen, naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Je vindt er veel verschillende soorten eetbare planten, struiken en bomen. De vruchten, zaden, stengels, bladeren zijn voedsel voor mensen en dieren.

Het heeft een rijke bosbodem en verschillende vegetatielagen. Er zijn maar liefst 7 lagen met kruinbomen, lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, klimmers en knollen. In het ontwerp wordt elke laag gekozen voor planten die oogst geven of die een belangrijke bijdrage leveren aan het ecosysteem, zoals bodemherstel, co2 opslag, bestuiving, luchtkwaliteit en biodiversiteit.

Het is een samenwerking met de natuur. Waarin je als voedselboswachter observeert en meebeweegt. 

De mens is gewend geraakt om in te grijpen in de natuur. In een voedselbos doen we een stap terug. We zetten onszelf niet boven de natuur maar erkennen dat we een gelijkwaardig onderdeel zijn van het ecosysteem. We kijken naar de verschillende fases waarin de natuur zichzelf herstelt en ontwikkelt. We geven ruimte en vertrouwen op het zelfherstellend vermogen en de groeikracht van het ecosysteem.

In het ontwerp wordt rekening gehouden met wat het land hiervoor nodig heeft. Organisch materiaal (bladeren, wortels etc) in de verschillende lagen is hierin belangrijk. Het bodemleven (schimmels, bacteriën, wormen etc.) heeft organisch materiaal nodig om actief te zijn. Al die bodemorganismen zorgen voor de vertering van het organisch materiaal waardoor het beschikbaar komt voor de planten en bomen. Dit zorgt voor een vruchtbare bodem. Daarnaast herstelt het de natuurlijke sponswerking waarmee in natte periodes water in de bodem wordt opgeslagen dat zo hard nodig is in droge periodes. En daarmee wordt de basis gelegd van de natuurlijke cyclus.

Een voedselbos is een vorm van duurzame en regeneratieve landbouw. Het doel is zowel voedselproductie als natuurherstel en ontwikkeling. Het ontwerp en beheer van een voedselbos is geïnspireerd op een natuurlijk bos: een zelfvoorzienend, gezond en veerkrachtig ecosysteem. Bruisend en zoemend van leven. Waar we allemaal de vruchten van kunnen plukken.

Tegen de natuur in…
Een systeem onder druk

Vaak zien we akkers die vol staan met één gewas, dit wordt een monocultuur genoemd. De gewassen zijn meestal eenjarig, de bodem wordt vaak bewerkt en na de oogst blijft een kale bodem achter tot het volgende gewas wordt gezaaid. Ook in ‘de groene woestijn’ van weilanden zit weinig leven. Ons huidige landbouwsysteem is bewerkelijk, het is arbeidsintensief en kost veel energie. In veel opzichten bewegen we tegen de natuur in.

We begrijpen de keuzes waar onze voorouders voor hebben gestaan. In een korte termijn veel monden voeden en de economie opbouwen. Met de komst van kunstmest werd daarin veel mogelijk gemaakt. Er is veel bereikt maar ook veel verloren gegaan. Het wordt steeds duidelijker hoe langdurig en veelvuldig gebruik van kunstmest en pesticiden het bodemleven aantast. Het beïnvloed de veerkracht en de afweer van een ecosysteem, hierdoor worden gewassen kwetsbaar voor ziektes en plagen. Waardoor bestrijding in stand wordt gehouden en we in een vicieuze cirkel terecht komen. Dit raakt het hele ecosysteem, waar het leven uit verdwijnt. Met het verdwijnen van het bodemleven en insecten, verdwijnen ook de vogels en dieren die ze eten. Daarnaast komen de pesticiden in de hele waterkringloop en voedselketen. Zo krijgen we het uiteindelijk op ons bordje.

Met de natuur mee
Stel je voor…

Een systeem waarbij we weer samenwerken met de natuur.
Waarbij we het leven om ons heen observeren en ervan leren.
Waarbij geen bestrijdingsmiddelen of (kunst)mest nodig zijn. Omdat de natuur ruimte krijgt om zelf voor evenwicht te zorgen.
Waarbij het bodemleven niet verstoord wordt door bodembewerking, maar gevoed wordt door o.a. compostering van plantaardige materialen.
Waar aandacht is voor bloesem, nectar, schuil- en nestplaatsen.
En waar we niet één keer per jaar oogsten maar het hele jaar door.
Dit is waar een voedselbos een antwoord op geeft.

De kracht van een voedselbos
Gezonde basis voor de toekomst

Samenwerken met de natuur. Daar ligt de kracht van een voedselbos.

De diversiteit en complexiteit van het ecosysteem zorgt voor veerkracht.
Een cyclisch systeem zonder bemesting of gif dat bijdraagt aan een betere bodem,  lucht- en waterkwaliteit. En natuurlijk aan gezonde, en dus onbespoten, voeding.

Het vraagt om goed te observeren om zo goed mogelijk aan te sluiten op het ecosysteem. En om een doordacht ontwerp te maken waarin rekening wordt gehouden met veel elementen zoals het omliggende landschap, de samenstelling van de bodem, zon oriëntatie, windrichting, dieren en planten in de omgeving, bloesemboog en hydrologie. Waarmee we voor bomen, dieren en planten de omstandigheden bieden die nodig zijn om zich thuis te voelen. Daarnaast is er ook de mensgerichte kant zoals beleving, zichtlijnen, gebruiksfuncties, archeologie, beheer en de gewenste oogst. 

Oogst in de breedste zin van het woord. Want niet alleen voedsel is oogst. Ook biodiversiteit, een gezonde bodem, wateropslag, verbinding, innerlijke rust en een gezonde leefomgeving zijn vormen van oogst.

We voelen ons deel van een groep pioniers die geloven dat het anders kan. Mensen die dit willen verkennen, ermee willen experimenteren, het onderzoeken en laten groeien.
Zodat ook de generaties na ons er in de toekomst de vele vruchten van kunnen plukken.

“Wij zijn de voorouders 
van de toekomst.
Wat we nu doen heeft impact.”

Luisah Teish

Ons verhaal
Van droom naar werkelijkheid

Ook wij waren mensen met die droom.
De zaadjes hiervoor werden lang geleden al geplant. We hebben ze in de afgelopen jaren regelmatig aandacht en voeding gegeven. En toen kwam deze plek in beeld.

In 2021 opende het Groen Ontwikkelfonds Brabant een inschrijving voor de koop van deze plek. 
Een boerderij met 5,5 hectare land. Omringd door beschermde natuurgebieden. 

In het hart van de Brabantse Kempen, in de ‘achtertuin’ van Tilburg en Eindhoven.

Er werd gevraagd om een plan waarin de natuur en het landschap centraal staat. We keken elkaar aan en besloten ervoor te gaan.
Het daarop volgende half jaar werkten we onze droom uit tot een plan. Onze nieuwsgierigheid, achtergrond, kennis, ervaringen en passie… Het gleed als puzzelstukjes in elkaar. Alles kwam samen.

We verdiepten onszelf in het ecosysteem, flora en fauna, geschiedenis, hydrologie en de bodem op deze plek. Een creatieproces in veel lagen, waarin we werden uitgedaagd om door te gaan en te blijven vertrouwen. We lieten het tot leven komen alsof we er al woonden.

In de loop van 2022 kregen we het telefoontje dat de plek ‘aan ons was gegund’. We waren de nieuwe eigenaren en mochten hier onze droom waar maken.

Het gaat beginnen. In de komende jaren geven we de weilanden terug aan de natuur en zullen deze langzaam begroeien met bomen, struiken, klimmers, kruipers en kruiden. Bruisend en zoemend van leven.

We geven ruimte aan natuur en de groei van het voedselbos.
En we geven ruimte aan de innerlijke groei van mensen.
Kleinschalig, persoonlijk en met aandacht.

Leren, ontdekken en samenwerken met de natuur. 

Wie zijn wij?
Even voorstellen…

Wij zijn de hoeders van deze plek.
Dit doen we ieder vanuit onze eigen rol en ervaring. 
We stellen onszelf graag aan je voor.

Ankie Teurlinx

Eigenaar en coach, therapeut van praktijk Wildernest
EcoNIDRA™ docente
Pionier natuurbeleving en natuur & gezondheid
Permacultuur ontwerper en voedselboswachter

Haar ogen gaan sprankelen van:

Haar haren in de wind, nieuwsgierigheid volgen,
struinen door weidse landschappen, oude ambachten leren, werken met natuurlijke materialen,
dansen en de rijkdom in alledaagse eenvoud.

Over Ankie
Ankie begeleidt mensen naar een veilige basis om zichzelf te zijn en daarin thuis te komen.
Met een combinatie van verschillende vormen van begeleiding, therapie en coaching creëert ze
ruimte waarin mensen helderheid, rust en perspectief vinden. 

De verbinding tussen lichaam en geest is hierin voor haar belangrijk om mee te werken.
De uitwisseling tussen gevoelens, emoties, gedachten, zintuigen en fysieke bewegingen.
Het lichaam laat in alle eerlijkheid zien wat er onder de oppervlakte leeft. Het neemt ons mee naar de wortels waar oude gevoelens zijn opgeslagen. Wanneer we dit verkennen kunnen we tot de kern komen.
Het maakt ruimte vrij en geeft energie waarmee je verder kunt met je leven.

Voetsporen
Ankie groeide op in een nest van boerenfamilies. Buiten zijn in weer en wind, leven met het land en een dosis eigenwijsheid en passie stroomt door haar bloed. Nieuwsgierig naar de wereld om haar heen ging ze haar eigen weg. Buiten gebaande paden en rond de wereld werd ze geraakt door mensen die samenwerken met de natuur. Gefascineerd door de wijsheid van oude stammen, verschillende stromingen uit het sjamanisme en 
de lessen die we daarvan kunnen leren. Ze verdiepte zich daarnaast verder in Permacultuur en voedselbossen en behaalde het Permaculture Design Certificate in de Findhorn Community in Schotland. Vanuit deze voetsporen wil ze bijdragen aan een gezonde voedingsbodem, voor de mens en de aarde.

Beste levenskeuzes:
“Ja” zeggen tegen fluisteringen in je hart.
Vertrouwen op nieuwsgierigheid en onverwachte wendingen waar het leven je mee naartoe neemt.

Opleiding en ervaring
Ankie werkte in het verleden op gebied van communicatie, beleving en ontwikkeling binnen verschillende retail organisaties en koos er daarna voor om te werken in de natuurbescherming. Ze werkte als boswachter (communicatie en beleving) en gaf daarnaast als yogadocente les aan volwassenen en kinderen. Als beheerder en leidinggevende van een nieuw bezoekerscentrum kon ze in de jaren daarna bijdragen aan een nieuw aanbod van natuurbeleving en begeleiding van veranderprocessen, bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en verbinding in teams.

Al deze ervaringen brachten haar nieuwe perspectieven en nieuwsgierigheid om verder te verdiepen in de innerlijke processen van mensen en (onze relatie tot) de natuur.

Inmiddels meer dan 10 jaar verdiept Ankie zich intensief in (begeleiding van) innerlijke ontwikkeling. In ervaringsgerichte opleidingen en programma’s op gebied van transformatie en verschillende vormen van coaching en therapie. Daarin heeft ze zich verdiept in zowel een cognitieve-, intuïtieve als een lichaamsgerichte benadering van psychische en lichamelijke klachten. In deze jaren heeft ze veel ervaring opgebouwd in het begeleiden van mensen in uiteenlopende situaties. Haar praktijk was de afgelopen 5 jaar gevestigd in Oosterhout, Noord-Brabant. Daarin heeft Ankie dagelijks mensen begeleid in trajecten en de helende resultaten gezien van deze aanpak.

Naast het werk in haar praktijk is ze in opleiding tot lichaamsgericht (trauma)therapeut. Een meerjarige post-HBO specialisatie op gebied van lichaamsgerichte traumatherapie, haptonomische technieken, systemische therapie, stress en burnout, rouw en verliesbegeleiding, ademwerk, bio-energetica, somatic experiencing en regressietherapie. 
Met intervisiegroepen en supervisie blijft ze zichzelf ontwikkelen en verdiepen. 

Nieuwsgierig?
Lees hier meer!

Neem een kijkje op mijn LinkedIn profiel, op Instagram of stuur me een berichtje.

Ik ga met je mee op reis. 
Met je lichaam als kompas,
in de richting van je verlangen.
Waarmee je jouw leven kunt leiden. 

Projectmanager gebiedsontwikkeling en natuurherstel
Coach, begeleider mannenwerk
Voedselboswachter
Ontwerper van ecologische tuinen, permacultuur en voedselbossen.

Zijn ogen gaan sprankelen van:
Zijn handen in de aarde, bezig zijn met planten en bomen, ontwerpen met zijn schetspotloden, klimmen, lange wandeltochten en de magie van verbinding.

Over Robert
Robert werkt als projectmanager binnen de natuurbescherming aan natuurherstel projecten

en binnen de organisatie begeleidt hij mensen in individuele coaching sessies.
Hij is actief betrokken bij ManKind Project, een wereldwijde organisatie die zich richt op
persoonlijke groei en authentiek leiderschap van mannen. 

Voetsporen
Het zaadje werd geplant bij zijn opa, die tuinman was.

Dit zaadje werd de rest van zijn leven gevoed door andere pioniers op gebied van natuurherstel en ecologisch tuinieren. Tijdens de Permaculture Design Course, die Robert en Ankie samen volgden bij Findhorn in Schotland, kwam alles samen. Het was voor Robert de verbindende schakel in alle kennis en inspiratie die hij eerder had verzameld. Vanuit deze voetsporen wil hij bijdragen aan herstel van de bodem, biodiversiteit en een gezonde samenwerking tussen mens en natuur.

Opleiding en ervaring
Vanuit zijn achtergrond in milieukunde en ruimtelijke ordening was Robert werkzaam binnen de overheid en in verschillende organisaties. In de loop van de jaren is hij zich daarin steeds meer gaan richten op de ontwikkeling van het buitengebied en natuurgebieden. Binnen de natuurbescherming werkt hij als projectmanager met passie aan projecten die bijdragen aan ruimte en herstel van de natuur. Daarnaast heeft Robert zijn nieuwsgierigheid gevolgd om zich verder te ontwikkelen tot ontwerper van ecologische tuinen, permacultuur en voedselbossen. Dit deed hij onder andere in de Permaculture Design Course (Permaculture Association UK); de Ontwerp Academie tot tuinontwerper en de voedselbosopleiding voor professionals bij Wouter van Eck, Max de Corte en Malika Cieremans. Vanuit zijn eigen ervaring en in het werken met veel mensen, is hij zich daarnaast verder gaan verdiepen in de begeleiding van innerlijke processen. Nadat zijn coachopleiding was afgerond, is zijn rol binnen de organisatie uitgebreid tot interne coach waarin hij collega’s in het hele land begeleidt bij situaties waar zij tegenaan lopen of in vastlopen. Binnen MKP Nederland volgt hij regelmatig trainingen voor (lichaamsgerichte) begeleiding van processen in groepen. Daarnaast is Robert op dit moment in opleiding bij het Bert Hellinger Instituut tot systemisch begeleider.

Nieuwsgierig?
Neem een kijkje op mijn
 
LinkedIn profiel of stuur me een berichtje.

“Met Permacultuur kunnen we onze leefomgeving op een duurzame manier ontwerpen.
Door ecosystemen te observeren en ermee samen te werken, zorgen we voor veerkrachtige systemen. 
Het vraagt om met een open blik te kijken naar veranderende omstandigheden. Met creativiteit observaties te vertalen naar duurzame mogelijkheden. People care, Earth care, fair share.”